Garantie & Klachten

Garantie op producten

Wanneer je twijfelt over de staat van een product die je bij ons aangeschaft hebt, vragen wij om contact met ons op te nemen.

Wij kunnen dan het product beoordelen en eventueel het product vervangen wanneer het terecht niet in orde blijkt te zijn.

In sommige gevallen is er sprake van gebruikersrisico, waarbij producten niet in aanmerking komen voor vervanging of vergoeding.

Een voorbeeld hiervan is wanneer je van een paard valt en de cap is kapot, of je laat iets vallen waardoor het kapot gaat, wanneer

er op gekauwd is door een hond op een product wat daarvoor niet bedoelt is etc.

Wil je vooraf weten of je het juiste product koopt, vraag dan even advies aan een van onze deskundige medewerkers. Zo verklein

je de kans dat je met een verkeerd product thuiskomt. Je kunt ons ook altijd advies vragen via e-mail of  telefoon 0346-573521

 

Gezondheid van aangeschafte dieren

Wanneer je twijfelt over de gezondheid van een dier wat je bij ons aangeschaft hebt, neem dan eerst contact met ons op voordat

je contact opneemt met een dierenarts. Vaak kunnen wij zelf eventuele gezondheidsproblemen oplossen of je adviseren.

Daarnaast hebben wij ook een dierenarts in onze winkel. Op deze manier voorkom je onnodige extra kosten van de dierenarts.

 

Mail ons als je een klacht hebt

Bij een klacht kun je ons het beste even mailen.
Het komt dan altijd bij de juiste persoon terecht je treft dan geen medewerker die hier geen beslissing over kan nemen.

Wij antwoorden binnen 24 uur.

In de meeste gevallen zullen wij vervolgens vragen het product bij ons in te leveren zodat wij contact op kunnen nemen met de

desbetreffende leverancier. Als er niets raars is krijg je binnen 10 werkdagen van ons de uitslag of een product vergoed wordt,

gerepareerd of als een product geen garantie is of we met korting een ander product kunnen aanbieden.

Wij nemen alle klachten serieus en streven ernaar om deze naar alle tevredenheid op te lossen als je ons daar de kans voor geeft.

 

Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.